• Likwidacja szkód komunikacyjnych:

• Przyjęcie druków zgłoszeniowych
• Ustalenie okoliczności i przyczyny powstania szkody
• Wykonanie oględzin przedmiotu szkody, dokumentacji fotograficznej oraz protokołu szkodowego (oceny
technicznej)
• Pomiary grubości powłoki lakierniczej
• Wykonanie kosztorysów napraw w systemie „AUDATEX” lub „EUROTAX”
• Wycena wartości pojazdu w oparciu o system
„INFO-EKSPERT”
• Określanie wartości szkody
• Weryfikacja kosztorysów i rachunków
• Wykonanie oględzin ponaprawczych
• Korespondencja ze stosownymi instytucjami
• Korespondencja z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi
• Ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w oparciu o OWU
• Sporządzenie operatu szkodowego
• Sporządzenie decyzji